ЗАЯВКА НА КРЕДИТ ОНЛАЙН

ЗАЯВКА НА КРЕДИТ ОНЛАЙН.

Процентная ставка по потребительским кредитам — от 30% годовых.Сумма кредита от 1000 до 100 000 грн, выдаются на срок от 12 до 60 месяцев.В случае нарушения графика выплат размер неустойки составляет от 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита;В случае длительной задержки выплат информация о заёмщике передаётся в БКИ. Конечные условия уточняйте при прямом общении с банками-кредиторами.

Наш сайт — это бесплатный онлайн-сервис по подбору кредитов наличными и кредитных карт в Украине. Последствия невыплаты заёмных средств.

В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Однако, в при отсутствии какой-либо реакции заёмщика, ему будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером от 0,1% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении заёмщиком условий по погашению кредитов, данные нём могут быть переданы в реестр должников или БКИ, что может негативно сказаться на кредитной истории и рейтинге кредитоспособности заёмщика. Задолженность может быть передана коллекторскому агентству для взыскания долга. При допущенной просрочке продление займа невозможно.

Заява про надання згоди на обробку даних.

Фізична особа, що заповняє Заявку на замовлення Продукту «Кредит готівкою», підтверджує, що є власником персональних даних, вказаних у зазначеній Заявці. і, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2296-VI (далі – Закон), даю згоду ТОВ «Фінлайн» на їх обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення щодо інформації, яка стосується моїх: прізвища, ім’я, по-батькові, статі, номера документу, що посвідчує особу (паспорту), ідентифікаційного коду, віку, освіти, місця роботи та загального трудового стажу, розміру прибутків, місця проживання, зацікавленості та/або потреби у фінансових продуктах/послугах, контактні дані (включаючи телефон, адресу електронної пошти) з метою забезпечення реалізації відносин по отриманню мною оптимальних фінансових (в т.ч. кредитних) продуктів/послуг. Погоджуюсь, що обсяг наданих мною персональних даних включає в себе інформацію/відомості, що дозволяють ідентифікувати мене та підтверджую, що вони були надані мною відносно себе та є точними і достовірними. Підтверджую, що згода на обробку моїх персональних даних є безумовною, безвідкличною та не обмежена строком дії. Мені відомо про мої права, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону. Заповнюючи дану Заявку, я даю згоду ТОВ «Фінлайн» на перевірку зазначеної в даній Заявці інформації та не заперечую про передачу для можливого необхідного з’ясування даної інформації третім особам, під якими розумію: колекторські компанії, оператори мобільного та поштового зв’язку, банки з усіма видами обробки персональних даних, які банк буде мати право здійснювати з цими даними, інші фізичні та/або юридичні особи. Не заперечую щодо перевірки інформації у відповідних бюро кредитних історій з метою з’ясування відомостей, які стосуються виконання мною взятих на себе зобов’язань по договорам (в т.ч. кредитним), у випадку наявності таких, тим самим розуміючи що об’єм інформації, яка буде перевірятися, може включати в себе інформацію, яка стосується банківської таємниці, і з’ясування якої буде такою, яка буде повною та достатньою для розуміння мого соціального, майнового стану, платоспроможності та несення можливої подальшої майнової відповідальності, у випадку її необхідності.

про надання згоди на обробку даних.

Фізична особа, що заповняє Заявку на замовлення Продукту «Кредит готівкою»/«Кредитна картка», підтверджує, що є володільцем персональних даних, вказаних у зазначеній Заявці. і, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2296-VI (далі – Закон), даю згоду ТОВ «Фінлайн» на їх обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення щодо інформації, яка стосується моїх: прізвища, ім’я, по-батькові, статі, номера документу, що посвідчує особу (паспорту), ідентифікаційного коду, віку, освіти, місця роботи та загального трудового стажу, розміру прибутків, місця проживання, зацікавленості та/або потреби у фінансових продуктах/послугах, контактні дані (включаючи телефон, адресу електронної пошти) з метою забезпечення реалізації відносин по отриманню мною оптимальних фінансових (в т.ч. кредитних) продуктів/послуг.

Погоджуюсь, що обсяг наданих мною персональних даних включає в себе інформацію/відомості, що дозволяють ідентифікувати мене та підтверджую, що вони були надані мною відносно себе та є точними і достовірними.

Підтверджую, що згода на обробку моїх персональних даних є безумовною, безвідкличною та не обмежена строком дії.

Мені відомо про мої права, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону.

Заповнюючи дану Заявку, я даю згоду ТОВ «Фінлайн» на перевірку зазначеної в даній Заявці інформації та не заперечую про передачу для можливого необхідного з’ясування даної інформації третім особам, під якими розумію: колекторські компанії, оператори мобільного та поштового зв’язку, банки з усіма видами обробки персональних даних, які банк буде мати право здійснювати з цими даними, інші фізичні та/або юридичні особи.

Не заперечую щодо перевірки інформації у відповідних бюро кредитних історій з метою з’ясування відомостей, які стосуються виконання мною взятих на себе зобов’язань по договорам (в т.ч. кредитним), у випадку наявності таких, тим самим розуміючи що об’єм інформації, яка буде перевірятися, може включати в себе інформацію, яка стосується банківської таємниці, і з’ясування якої буде такою, яка буде повною та достатньою для розуміння мого соціального, майнового стану, платоспроможності та несення можливої подальшої майнової відповідальності, у випадку її необхідності.